Advocatuur

Erfrecht

Wanneer u komt te overlijden zonder testament en zonder kinderen, wie erft dan van u?

In een huwelijk komen de bezittingen (het vermogen) van de overledene, tenzij anders in het testament is aangegeven toe aan, de langstlevende en als die er niet meer is, de kinderen. Zijn er kinderen bij betrokken dan moet de waarde van de nalatenschap worden bepaald waarbij het gelijkmatige erfdeel van de kinderen wordt vastgesteld. Kunnen uw stiefkinderen ook erven? Dit kan, maar hoe dan? Is er geen testament en zijn er geen kinderen, dan volgt directe familie die over de nalatenschap mag beschikken. Wilt u dit?

Negatieve nalatenschap
Het kan een complexe zaak worden op het moment dat er sprake is van een negatieve nalatenschap. Hoe dan om te gaan bij het laatste afscheid? Wie betaalt deze en de overige kosten? Om dat goed te kunnen afhandelen is deskundig advies soms nodig.

Onderlinge verdeling
Ook als de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de onderlinge verdeling. Dit kan gaan over de verdeling van inboedel, sieraden, aandelen, woning, kunstobjecten. Wat is de waarde en aan wie komt het toe? Of moet het verkocht worden? Wat te doen met de al gekregen schenkingen en andere op financieel te waarderen individuele verkregen gunsten c.q. goederen?
Hoe om te gaan met persoonlijke bezittingen met een bepaalde emotionele waarde?
Wat te doen om die ene mooie diamanten ring naar uw vriendin te doen vererven?
Hierdoor kunnen onder de erfgenamen conflicten ontstaan die, mede vaak door emoties, onderling niet meer zijn op te lossen. Wij kunnen dan tussen partijen bemiddelen en oplossingen aandragen.

Meer weten?
Graag vertellen wij u in een vrijblijvend informatiegesprek meer over onze werkwijze en de kosten en of u eventueel in aanmerking komt voor subsidie.

Vragen of hulp nodig?

Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

0515 - 416999

Bekijk alle contactgegevens