Advocatuur

Jeugdrecht

Een onderdeel van Personen- en Familierecht is jeugdrecht, waarin de rechtspositie van het minderjarige kind centraal staat. Minderjarigen staan onder gezag van ouders (en/of een voogd) en kunnen (in de meeste gevallen) niet zelf juridisch bindende afspraken maken.
Uitgangspunt is dat de ouders (en/of voogd) de belangen van de minderjarige op een goede manier behartigen. Maar wat als zij dit niet op een verantwoorde manier doen en daardoor de lichamelijke en/of verstandelijke ontwikkeling van een minderjarig kind gevaar loopt?
En wat dient er te gebeuren indien de ouders en/of voogd wel van goede wil zijn om het minderjarige kind te begeleiden in zijn/haar opvoeding en ontwikkeling, maar het minderjarig kind zich hieraan onttrekt?
Wat zijn de mogelijkheden voor minderjarigen, ouder(s) en/of voogd om zich te weer te stellen tegen beslissingen van daartoe bevoegde personen c.q. instellingen?

Leerplicht
Daarnaast hebben minderjarige kinderen volgens de leerplichtwet het recht om te leren. Ouders zijn verplicht hun kinderen in te schrijven bij een school en zijn verantwoordelijk dat de kinderen deze school gaan bezoeken. Wat nu als de school uw kinderen niet langer onderwijs kan/wil verlenen?
Wij kunnen u op verschillende manieren adviseren en voor de belangen van de minderjarigen opkomen.

Wilt u meer weten over de rechten van kinderen dan vertellen wij u hier graag over in een vrijblijvend informatiegesprek. 

 

Vragen of hulp nodig?

Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

0515 - 416999

Bekijk alle contactgegevens