Mediation

(Echt)scheiding

Als er een einde komt aan een relatie komt er veel op u af. Het roept veel vragen op over de materiële en financiële aspecten.

Financieel:
Wat doen we met het spaargeld, de levensverzekering, pensioenen, een erfenis? Wie blijft er wonen in het huis? Is er sprake van een eigen woning, hoe komt het dan met de hypotheek? Is er een restschuld? Hoe worden de schulden verdeeld? Moet het huis worden verkocht?

Is er wel voldoende inkomen om door te kunnen gaan? En zijn er kinderen bij betrokken: Wie betaalt wat? Wel of geen partner- en/of kinderalimentatie, hoeveel dan en hoelang? Studiekosten van de kinderen? Tot welke leeftijd? 

Dit zijn vele complexe vragen waarbij naast de zakelijke- ook de emotionele aspecten een grote rol spelen.

Kinderen en (echt)scheiden:
Kinderen hebben alles te maken met de scheiding van hun ouders. Wij zien hen daarom als een volwaardige partij. Hun belangen staan voorop, tijdens en na het definitief uit elkaar gaan van het gezin. De rechten van het kind hebben onder andere betrekking op wie verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van het kind en wie hen wettelijk vertegenwoordigd. Wie draagt wat en hoeveel bij in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie)? Het gezag over uw kinderen blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid na een echtscheiding. Dit is bij de wet bepaald en het recht van kinderen.

In onderling overleg en na beider toestemmingen kunnen belangrijke beslissingen over de kinderen worden genomen. Dat geldt ook bij kinderen die opgroeien in een relatie met een ouder en niet-ouder of bij twee partners van hetzelfde geslacht. Ook hebben kinderen recht op een ouderschapsplan, een verplichting voor diegene die het ouderlijk gezag voeren. Hierin staan onder andere afspraken omschreven over omgangsregelingen (o.a. co-ouderschap) en kinderalimentatie.

Wat nu als dit niet lukt tussen u en de kinderen?
En uw kinderen zijn al pubers. Ouders én pubers kunnen door mediation geholpen worden om nieuwe ‘vormen’ van communicatie te creëren, een nieuw vertrouwen op te bouwen en oude (ongewenste) gedragspatronen te doorbreken.

Als ouders zul je je flexibel en inventief op moeten stellen. En je moeten openstellen voor de ervaringen van je kind in zijn weg naar de volwassenheid. Mediation kan uw kind en u helpen.

Wilt u meer weten over de rechten van kinderen dan vertellen wij u hier graag over in een vrijblijvend informatiegesprek.

Wij beschikken over een team dat zowel de zakelijke als de persoonlijke kant van de scheiding, - van ouderschapsplan en zorg voor de kinderen tot het vaststellen van de kinderalimentatie, het verdelen van het vermogen, inkomen en pensioenen -, inzichtelijk in beeld brengt. En van waaruit gerichte en verstandige stappen ondernomen kunnen worden.

Falk mediation is gespecialiseerd in (echt)scheidingsbegeleiding. Scheiden betekent veel meer dan het juridisch beëindigen van een relatie.
Scheiden is maatwerk. En elke situatie is weer anders.
Gezamenlijk proberen wij oplossingen te vinden die voor alle partijen goed zijn. Soms lijkt uw zaak muurvast te zitten en toch komen wij er altijd uit met oplossingen die voor betrokkenen werkbaar zijn. Samen lossen wij de soms moeilijke puzzel op.

Onze werkwijze: ´U wordt van a tot en met z begeleid.´
Naast het begeleiden van de mediation, kunt u er ook voor kiezen om extra begeleiding te krijgen met betrekking tot het verdelen van pensioen, hoe om te gaan met belastingen, verkoop van de woning etc. Wanneer u beiden tevreden bent over uw oplossingen, legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond en zal via Falk advocatuur uw (echtscheidings)verzoek indienen bij de rechtbank zodat uw afspraken juridisch worden vastgelegd. Nadat de echtscheiding is uitgesproken zorgt Falk advocatuur ervoor dat alles in de juiste registers wordt ingeschreven.

De rechter heeft u doorverwezen naar mediation
Het kan zijn dat u al betrokken bent bij een gerechtelijke procedure en u stemt met de rechter in om via mediation een (deel)oplossing te vinden. De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet terwijl u probeert er alsnog uit te komen via mediation. U hebt dan zelf weer zeggenschap over de gerezen conflicten. 

Mocht de mediation niet lukken dan wordt de rechtelijke procedure weer opgestart.

Meer weten?
Graag vertellen wij u in een vrijblijvend informatiegesprek meer over onze werkwijze en de kosten en of u eventueel in aanmerking komt voor subsidie.

 

Pages-10-attachment1_water.jpg

Vragen of hulp nodig?

Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

0515 - 416999

Bekijk alle contactgegevens