Mediation

Zakelijke geschillen

Als bedrijven onderling zaken doen gebeurt dit veelal in ‘goed vertrouwen’.
Daarnaast hanteren bedrijven voor het leveren van diensten en goederen levering- en betalingsvoorwaarden. Als één van de partijen de afgesproken verplichtingen bij het leveren van een dienst, prestatie, product dan wel in het voldoen van de declaratie, zonder geldige reden niet nakomt, kunnen er onderling problemen ontstaan. En er is zeker een probleem wanneer dit één van de partijen kan worden toegerekend.
Wat nu te doen bij het ontstaan van materiële- of immateriële schade of het niet nakomen van garantievoorwaarden? Dit is een bron van conflicten. Bij zakelijke conflicten kunnen wij als mediator partijen naar elkaar laten luisteren, partijen met elkaar in gesprek brengen en houden. Het is ons streven om als mediator partijen een oplossing te laten vinden met behoud van een goede zakelijke relatie. Dit kan voor partijen een belangrijk financieel en emotioneel voordeel opleveren en de onderlinge relatie is stand houden.

Wilt u meer weten over de rechten van kinderen dan vertellen wij u hier graag over in een vrijblijvend informatiegesprek.

Vragen of hulp nodig?

Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

0515 - 416999

Bekijk alle contactgegevens